1 Driftstörningar

Publicerad 2022-11-09, kl 13:35

Mindre justering i omledningen vid Stråhles allé

För att trafiken ska flyta bättre genom korsningen blir det i dagarna förbjudet att svänga vänster in mot viadukten när man kommer från området vid Sveagatan.

Korsningen mellan Göteborgsvägen och Stråhles allé håller på att byggas om till cirkulationsplats. Nyligen startade etapp två vilket innebar en ny omledning av trafiken.

För att få ännu bättre flöde genom arbetsområdet görs nu en mindre justering av den omledningen. Kommer man från den södra anslutningen av Göteborgsvägen i området runt Sveagatan blir det nu förbjudet att svänga vänster in mot viadukten. Man måste istället svänga höger och ta ett varv i Svearondellen för att ta sig in mot centrum.

Ändringen görs för att det har visat sig vara både osäkert och svårt att genomföra den vänstersväng som nu förbjuds.

Fullständig omledning syns på kartan ovan.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten