Publicerad 2022-11-07, kl 09:18

Öppet hus på Alingsås arkivcentrum på Arkivens dag

För att uppmärksamma Arkivens dag håller Alingsås arkivcentrum öppet hus för besökare 12 november.  I år är temat myter och mysterier och vi gör ett par nedslag på platser som många Alingsåsare passerar varje dag, som vi kanske inte tänker så mycket på, men som rymmer en spännande historia.

Hur tillkom det Adelsköldska gravmonumentet på Stadskyrkogården? Vad är bakgrunden till luftvärnstornet i Nolhaga? Kan vi med ritningarnas hjälp stiga in i det gamla stadshotellet?

Program

Visning av kommun- och föreningsarkivets depåer sker kl. 11, 12 och 13 lördag 12 november. Det finns ett begränsat antal platser vid respektive visningstillfälle.

Det finns också personal från Alingsås museum på plats den här lördagen. De visar hur du kan använda digitaltmuseum.se för att söka i museets samlingar, innehållande föremål, arkivhandlingar och äldre fotografier från Alingsås.

Alingsås arkivförening har även öppet hus 10-14 i lokalen intill: Studiefrämjandets lokaler (Kolavägen 2A).

Tid: kl. 10–14, lördag 12 november

Besöksadress: Sidenvägen 7

Vägbeskrivning:
Ingång från Sidenvägen (längsmed Säveån). Parkering finns intill entrén.

Tillgänglighetsinformation:
Rullstolsramp finns

Arrangör: Alingsås kommun

Kontaktperson: Magnus Engvall, 0322-61 72 41, kommunarkivet@alingsas.se

Alingsås kommun