Publicerad 2022-11-02, kl 06:52

Personlig service i Sveagatans entré

Nu kan alingsåsare återigen få personlig service i samhällsbyggnadsförvaltningens entré på Sveagatan. Två timmar varje vardag bemannas den fysiska frontdeskfunktionen som ett komplement till den digitala entrén.

Det är ett politiskt initiativ om bemannad entré på Sveagatan som nu blivit verklighet. Leif Hansson (S), nu vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, var den som lyfte frågan tidigare i år.

— Känns kul och viktigt att förslaget blivit verklighet så pass här snabbt. Jag är övertygad om att detta kommer att uppskattas av många, säger Leif Hansson, och får medhåll av nämndens ordförande Ingela Andreen (L).

— Även om man kan klara det mesta digitalt finns det nu två timmar varje dag där de som känner sig osäkra kan få personlig service. Vi är ju här för att hjälpa alingsåsarna så jag tror det här blir väldigt bra, säger Ingela Andreen.

Den digitala entrén där man kan anmäla sig inför sitt bokade besök och på egen hand söka rätt på exempelvis fakta och kartor finns kvar. Men nu finns det även en fysisk frontdeskfunktion på plats två timmar om dagen. Tiderna som gäller är måndag till onsdag kl. 13-15 samt torsdag-fredag kl. 10-12. Förändringen startade den 1 november.

— Vi har sedan tidigare en digital frontdeskfunktion som ger den här typen av service på distans. Därför blir det ingen jättestor omställning för oss att bemanna entrén fysiskt två timmar varje dag. Vi har ett team som turas om med den här uppgiften och vi ser fram emot att möta alingsåsarna och hjälpa till med deras frågor. Vi kan ta emot handlingar, hjälpa dem att hitta rätt kontaktväg och vara ett stöd genom deras ärende hos oss här på samhällsbyggnadsförvaltningen, säger Mika Lindberg, tf förvaltningschef. 

Margareta Battisti, Azra Camdzic Ibrahimovic, Rebecca Tollemark och Marie-Louise Carlsson utgör teamet som bemannar den nya frontdeskfunktionen två timmar per dag.
Närbild på en skylt med öppettider.
Leif Hansson i den nya entrén.
Leif Hansson (S), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, var den som kom med förslaget om bemannad entré.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen