1 Driftstörningar

Publicerad 2022-10-31, kl 15:39

Ljusverk ska pryda Alingsås nya räddningsstation

Nu är vinnaren av upphandlingen av konstnärlig gestaltning för Alingsås nya räddningsstation utsedd. Ljusverket ”Till för sikt” kommer att ”tillföra Alingsås räddningsstation ett samtida visuellt uttryck som markerar livsviktig verksamhet som är till för och tillgänglig för alla”, står det i motiveringen.

Det är konstnären David Svensson som gick vidare och tillslut valdes ut av 65 intresseanmälningar.

— Konstverket innebär en föränderlig ljusbild som på ett lekfullt och poetiskt sätt rör sig i gränslandet mellan ord och bild, berättar David Svensson. Jag ser själv på verket som en slags gestaltad skulptural ljusdikt, som rent konkret består av linjebaserade element som tillsammans bildar bokstäver och ord. 

Konstverket ”Till för sikt” kommer vara synligt dag- och kvällstid och hjälpa till att leda verksamheterna och besökaren in i byggnaden på ett välkomnande sätt med sitt varmgula ljus och sin placering ovanför entrén.

— David Svensson är en synnerligen värdig vinnare, säger Maria Larsdotter Spertina, verksamhetschef kultur, turism och evenemang Alingsås kommun. Hans gestaltning är en fin symbol för den verksamhet som Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund bedriver där spannet mellan liv och död synliggörs.

Det vinnande bidraget

Konstnären David Svenssons vinnande bidrag ”Till för sikt” har inspirerats av arbetet på räddningsstationen: räddningstjänst och ambulansverksamhet. Konstverket ska markera livsviktig verksamhet som är till för och tillgänglig för alla och består av ett antal ord som kombineras på olika sätt.

— Det känns väldigt bra att ha en vinnare utsedd, säger Per-Martin Liljeäng, projektledare Alingsåshem. Det var viktigt för oss att konstverket både är funktionellt och estetiskt och dessutom är synligt för verksamhet och besökare både dag- och kvällstid, och det tycker jag att konstnären har lyckats med. 

Installering och invigning av konstverket sker under våren 2023 i samband med att räddningsstationen står klar att överlämnas till verksamheten.

Öppenhet, engagemang och respekt

Alingsås kommun har gjort en upphandling avseende konstgestaltning för nybyggnation av Alingsås räddningsstation utifrån kommunens 0,5-procentregel; att 0,5 procent av byggkostnaden ska gå till konstnärlig gestaltning vid om- och nybyggnation.

I uppdraget låg att konstverket ska svara mot de speciella verksamheterna som Alingsås räddningsstation innefattar och signalera trygghet för personal och allmänhet. Konstverket skulle även ha ett visuellt uttryck under dagsljusförhållanden och viktiga värden att ta hänsyn till var ”öppenhet, engagemang, respekt”.

— Vi är mycket nöjda med vinnaren, säger Stefan Bedö, projektledare på Alingsås Räddningstjänstförbund. Vi tyckte av att den utvalda konstnären träffar rätt i sin tolkning av vår verksamhet och utformat konstverket utifrån det. Att stationen också har en funktion som ett andra hem för oss i verksamheten.

I juryn ingick deltagare från Alingsås kommun, Alingsåshem, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Ambulanssjukvården, Liljewall arkitekter samt konstkonsulter från Konstnärscentrum väst.

Fakta om projektet: Alingsås nya Räddningsstation

Alingsås Räddningsstation byggs på Tokebacka där räddningstjänsten och ambulansen i Alingsås och Vårgårda kommer att rymmas i gemensamma lokaler. De nya lokalerna beräknas till cirka 6 500 kvm och inrymmer utöver fordonshallar även bland annat kontor, logement, gym och konferensrum. I anslutning till huvudbyggnaden byggs även tvätthall, tankstation, övningshus och garage.

Projektet startade 2021 och är färdigställt våren 2023.

Alingsås kommun