Publicerad 2022-10-28, kl 07:04

Lillån ska rensas från växtlighet

Nu ska Lillån rensas från växtlighet på sträckan från Estrad Alingsås till Lugnet.

— Lite växtlighet ska vara kvar, men på vissa ställen behöver det tas bort en del, säger Henrik Brunnegård, parkingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Redan i dag fredag börjar vattennivån i Lillån att sänkas för att det ska vara så lite vatten som möjligt i ån när arbetet startar på måndag. Då kommer en kranlastbil och schaktar ur ån med start vid Estrad Alingsås. Det beräknas ta ungefär två veckor innan sträckan förbi torgen längs Norra Strömgatan, Paradisgatan och bort till Nolhagabron vid Lugnet.

— På vissa platser är det så mycket växtlighet att man inte ser vattenspegeln på sommaren och på andra ställen har det bildats öar av vass som kan bromsa upp vattenflödet och orsaka kraftig sedimentering. Men en viss växtlighet måste finnas kvar i reningssyfte och för att stabilisera bottensediment, och även livet under vattenytan behöver växtlighet som skydd och föda, säger Henrik Brunnegård.

Arbetet sker i etapper och det kan bli viss trafikpåverkan under arbetets gång. Vi uppmanar till försiktighet om man passerar arbetsområdet. 

Alingsås kommun