Publicerad 2022-10-27, kl 08:51

Nästa etapp i bygget vid Stråhles allé

Inom kort går bygget av cirkulationsplats vid Stråhles allé in i nästa fas. Det betyder en förändrad omledning av trafiken förbi korsningen mellan Göteborgsvägen och Stråhles allé. 

Första etappen av bygget är snart avklarad och under vecka 44 är det dags för en ny omledning av trafiken för att bygget ska kunna fortsätta. Nu påverkas också den södra anslutningen av Göteborgsvägen till Stråhles allé. Fordonstrafik som kommer från viadukten och vill svänga höger mot Sveagatan omleds att ta höger en bit längre fram vid Ängsgatan. Fordon som kommer från E20 och normalt sett skulle ha svängt vänster i korsningen in mot Sveagatan leds om en längre sträcka via Hedvigsberg och Stadsskogen. Om man ska ut från området vid Sveagatan kan man ta både höger mot E20 och vänster mot viadukten genom arbetsområdet.

Samtidigt kommer Göteborgsvägens norra anslutning som i dag är helt stängd öppnas upp för högersvängande in från Stråhles allé och högersvängande ut från Göteborgsvägen mot Stråhles allé. Vänstersväng in på Göteborgsvägens norra anslutning, om man kommer nerifrån viadukten, samt vänstersväng om man ska ut från Göteborgsvägen till Stråhles allé kommer fortsatt vara förbjuden. Den tillfälliga öppningen ut på E20 från Gjuterigatan kommer att vara kvar.

Omledningen för gående och cyklister kommer justeras något så att det blir lite mer tillgängligt än under etapp 1. Se samtliga omledningskartor nedan. 

Den andra etappen beräknas pågå i cirka fyra veckor med start under vecka 44. På grund av yttre omständigheter finns det risk för att den ursprungliga tidsplanen om att cirkulationsplatsen ska vara klar vecka 49 dras över med ett par veckor. Men både kommunen och entreprenören arbetar hårt för att resterande del av projektet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. 

Vi är medvetna om att detta försvårar framkomligheten och vi ber om förståelse för trafikstörningar under byggtiden och uppmanar de som kan att undvika att använda bil. Vid frågor, kontakta trafik och planering på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl. 8-17 måndag-torsdag och kl. 8-16 fredag. Eller skicka ett mejl till sbk-trafik@alingsas.se

Karta över omledning för fordonstrafik.
Översiktsbild över omledningen från E20 in mot området vid Sveagatan.
Kartbild över omledningen av gång- och cykeltrafik.

Vi är medvetna om att detta försvårar framkomligheten och vi ber om förståelse för trafikstörningar under byggtiden och uppmanar de som kan att undvika att använda bil. Vid frågor, kontakta trafik och planering på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl. 8-17 måndag-torsdag och kl. 8-16 fredag. Eller skicka ett mejl till sbk-trafik@alingsas.se

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten