Publicerad 2022-10-26, kl 16:24

Stark återhämtning för Alingsås stadskärna

Omsättningsökningen i Alingsås stadskärna har stigit rejält under 2021 jämfört med tidigare pandemiår, med nästan dubbelt så stor ökning jämfört med andra medelstora städer. Störst ökning ser vi i hotell- och restaurangbranschen.

Cityindex är en kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Under onsdagsmorgonen deltog ett 50-tal personer på ett frukostmöte på Estrad där Cityindex-undersökningen presenterades. Bakom arrangemanget stod Alingsås kommun, Alingsås handel och Fastighetsägarna i Alingsås. Linda Siverbo, näringslivspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GRF höll i presentationen om Cityindex.

Överlag har Sverige haft en stark utveckling för detaljhandeln (+6,1 procent) under 2021. Människor har återvänt till stadskärnorna så fort som pandemirestriktionerna har släppt. Vi efterfrågar upplevelser och är som besökare benägna att lägga allt mer pengar på kultur och rekreation i stadskärnan.

I Alingsås har omsättningsutvecklingen ökat markant (+10,6 procent) under 2021 i jämförelse med föregående pandemiår. Alingsås siffror är betydligt högre än för jämförbara, medelstora städer (+5,6 procent).

Hotell och restaurang ökar mest

Största ökningen står hotell- och restaurangbranschen för, som sedan 2020 ökat med +25,5 procent, mer än dubbelt så mycket som för andra jämförbara, medelstora städer (+12,8 procent).

– Det är glädjande att se att Alingsås har återhämtat sig efter pandemin. Det åtgärdspaket som kommunen införde under pandemin utifrån dialog med näringslivet, såsom lättnader kring taxor, take away-luncher för skolelever från de lokala restaurangerna och införande av handelns presentkort till kommunens anställda är exempel på faktorer som kan ha bidragit till att återhämtningen gick snabbare för Alingsås stadskärna än i andra kommuner. Dessutom värnar alingsåsarna om stadskärnan och vi handlar gärna lokalt, vilket givetvis ger en direkt effekt på handelssiffrorna, säger Anna Milsta, näringslivsstrateg på Alingsås kommun.

Lockar besökare utanför kommungränsen

Även inflödet av besökare till Alingsås och stadskärnan är starkt. Försäljningsindex är ett mått på hur handeln förmår ta tillvara på kommunens egen befolknings köpkraft plus locka kunder från utanför kommunen. I Alingsås är index högt och ökar alltmer; från 107 till 109 det senaste året, vilket vi kan jämföra med index på 72 för andra pendlingskommuner nära storstad.

– Att vi har ett starkt inflöde och köpkraft i stadskärnan är mycket bra. Vi vill att människor stannar länge och upplever stadskärnan, samt att besökare handlar mer. Det krävs ett aktivt arbete för att fylla staden med en bredd av varierade verksamheter, aktiviteter, evenemang och kultur. Det finns goda förutsättningar att fortsätta utveckla Alingsås attraktiva stadskärna, även om vi inte får blunda för att vi kommer fortsätta möta stora utmaningar framöver i och med det omvärldsläge vi befinner oss i, säger Linda Siverbo.

Alingsås kommun