Publicerad 2022-10-26, kl 11:42

Rekordsiffror för Alingsås museums utställning Bronsskatten

Den 15 juni i år öppnade Bronsskatten på Alingsås museum och sedan dess har fler än 9000 personer besökt utställningen.

— Många av besökarna är alingsåsare som har upptäckt museet för första gången. Detta gör att de upptäcker hela museet. Ett större antal vuxna besökare har också uttryckt att de faktiskt inte har varit på museet sedan de själva gick i grundskolan, berättar utställningsproducent Mikael Hammelev.

Alingsås museum, som ligger i den anrika byggnaden Alströmerska magasinet, har även fyra andra utställningar som är värda att besöka. Det är fri entré och samtliga utställningar passar gammal som ung. Ett vanligt år är besöksantalet på Alingsås museum cirka 10 000, vilket nästan motsvarar de senaste fyra månadernas besökarantal på utställningen Bronsskatten.

Då bronsåldersfynden omnämndes i såväl New York Times som på BBC förväntades ett betydande antal besök från omvärlden – och det har verkligen blivit verklighet. Kartan återger vilka länder som människor kommit ifrån och besökt Alingsås och utställningen Bronsskatten.

Från grönmarkerade länder på kartan har besökare kommit till Alingsås och besökt Bronsskatten!

— Flest besökare har kommit från Tyskland och Danmark, men man har haft besökare ändå från Nya Zeeland, Sydamerika och Japan.Det här har betytt oerhört mycket för staden och besöksnäringen och under utställningsperioden har många besökare valt att spendera flera dagar i Alingsås, säger projektledare Claes Andreasson.

Vecka 44 är det Läslov och sista veckan som man kan se Bronsskatten just i Alingsås. För att skapa möjlighet för ännu fler att besöka den unika utställningen har Alingsås museum utökade öppettider den 4-6 november från kl. 12:00 – 19:00.

— Det är fantastiskt att utställningen som i mångt och mycket är gjord av våra egna medarbetare på Kulturhuset, har fått ett sådant genomslag över hela världen, säger Alingsås kulturchef Maria Larsdotter-Spertina.

Alingsås kommun