Publicerad 2022-10-20, kl 14:44

Tips till dig som vill energieffektivisera ditt företag

Vill du arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet? Eller tänka mer långsiktigt gällande energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt? Energimyndigheten har tagit fram en företagsguide som hjälp för företag som vill energieffektivisera sin verksamhet. Ta stöd i de områden som är viktiga för just ditt företags energiarbete.

Länk till företagsguiden på Energimyndighetens hemsida

Alingsås kommun

Interna genvägar

Företagsguiden