Publicerad 2022-10-19, kl 14:00

Praktikplats värdefullt för både elever och företag

Skanska är i full färd med att anlägga marken i det som ska bli Bälinge företagspark, där Lindex sedermera ska bygga sitt nya omnilager. Det blir vägar, gång- och cykelbanor och dagvattendamm. På plats finns också två hårt arbetande praktikanter från Alströmergymnasiets bygg- och anläggningsprogram.

Tidigare i veckan gjorde Alingsås kommun ett företagsbesök i Bälinge där Skanska gör området redo med allmänna anläggningar innan Lindex kan börja bygga sitt nya lager. Vi träffar entreprenadchef Johannes Gustafsson och platschef Tobias Andersson som berättar om hur de upplever att ha Alingsåspraktikanter på plats.

– Eleverna är engagerade och intresserade och det innebär att de kan göra en insats och bidra i arbetet redan från start, säger Tobias Andersson. Vi upplever också att engagemanget hos skolan är extra stort här i jämförelse med regionen i övrigt.

Johannes Gustafsson fyller på: – Grabbarna vi har hos oss just nu är värda att lyftas fram lite extra. De är duktiga och intresserade och då får ju också våra handledare den extra motivationen och glädjen att hjälpa ungdomarna att utvecklas.

Viktigt med meningsfulla arbetsuppgifter

”Grabbarna” de talar om är Leon Davidsson och William Fornes som till vardags går på bygg- och anläggningsprogrammet på Alströmergymnasiet. Idag är Leon på plats och vi får oss en pratstund.

– Det är jättevärdefullt att få göra praktik på en verklig arbetsplats. Man lär sig på riktigt och snabbare än i skolbänken, säger Leon Davidsson. Men det är viktigt att få konkreta och meningsfulla arbetsuppgifter och inte bara vara en hjälpreda.

En av Skanskas medarbetare stannar nyfiket till. Han heter Jimmy Jansson och han berättar att han själv startade som praktikant på företaget för många år sedan. Nu kan han vara en inspiratör för praktikanterna idag.

Under vårt samtal med Johannes Gustafsson och Tobias Andersson diskuterar vi vikten av nära samarbete mellan skola och näringsliv. Det råder brist på kompetent arbetskraft i byggsektorn och branschen måste bli bättre på att inspirera ungdomar att välja detta spår. Meningsfull och välplanerad praktik under studietiden som öppnar vägen in på arbetsmarknaden är ett viktigt verktyg i det arbetet.

Alingsås kommun