1 Driftstörningar

Publicerad 2022-10-13, kl 09:53

Dags att ansöka om julresor med riksfärdtjänst 

Även i år är det viktigt att du som är i behov av riksfärdtjänst under julhelgen skickar in din ansökan i tid.

Det är Alingsås kommun som handlägger alla ansökningar av riksfärdtjänst. Senast den 11 november måste kommunen ha mottagit din ansökan om riksfärdtjänst under julhelgen. Om din ansökan sedan blir beviljad är sista dag att boka din resa med riksfärdtjänst 8 december. Som vanligt bokar du då din resa via Riksfärdtjänst Sverige. 

Vi kan också informera om att Riksfärdtjänst Sverige har flaggat för att det på grund av begränsade resurser i år kan bli svårt att tillgodose alla bokningar under julhelgen. Desto större anledning att vara ute i god tid med både sin ansökan och sin bokning. 

Julhelgen innefattar i det här avseendet perioden 22-26 december. 

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Trafik- och parkenheten