Publicerad 2022-10-10, kl 16:30

Samverkansprojekt ökar rörelsen i skolan

Ännu större fokus på rörelse och meningsfulla aktiviteter på raster för skolungdomar. Det ska bli verklighet nu när Alingsås kommun deltar i ett gemensamt projekt med grannkommuner, RF-SISU och Sparbankstiftelsen Alingsås.

Det nyss lanserade projektet Rörelse på rast har arbetats fram i stor samverkan mellan de olika aktörerna. Sparbankstiftelsen var tydlig med att viljan att hjälpa till fanns, och efter samtal och diskussioner med Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga kommun hittades formerna för det. RF-SISU adderades till samarbetet under resans gång, och nu är projektet igång på totalt 14 skolor i de olika kommunerna.

— Det finns ett stort värde i att samverka med samhället och detta är ett tydligt exempel på det. Alla aktörer har bidragit på olika sätt och det ska verkligen bli roligt att följa det här arbetet, säger Kent Perciwall (KD), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

De fem skolor i Alingsås kommun som redan är igång är Noltorpsskolan, Nolbyskolan, Lendahlsskolan, Stora Mellby skola och Stadsskogenskolan. De får nu besök av aktivitetsledare från RF-SISU som leker och håller i aktiviteter under rasterna. Målet är att få med så många elever som möjligt på aktiviteterna och öka den generella rörelsen bland barn och ungdomar.

— Utöver de fördelar som rörelse för med sig stärker vi också rasten som pedagogisk arena där alla ska känna glädje och trygghet. Dessutom finns det ett samband mellan rörelse och studier så även lektionerna stärks av insatsen, säger Helena Balte, chef på barn- och ungdomsförvaltningen. 

Projektet är flerårigt och planen är att alla skolor ska få ta del av aktiviteterna. Utöver aktivitetsledarna som gästar skolorna erbjuds skolans personal också nätverksträffar och fortbildning på temat meningsfulla rastaktiviteter.  

— Många skolor arbetar redan aktivt med rastaktiviteter men detta blir ytterligare inspiration i arbetet. Vi får ännu fler verktyg att använda på rasterna så att vi kan förvalta det som projektet ger oss, säger Helena Balte. 

Helena Balte

NULL

Förvaltningschef, Barn- och ungdomskontoret