Publicerad 2022-09-30, kl 12:14

Så har stadskärnan utvecklats

Välkommen att delta när vi presenterar årets Cityindex för Alingsås!
I Cityindex 2022 kommer vi se hur väl stadskärnan återhämtat sig efter coronapandemin, vilket blir en viktig mätpunkt för fortsatta strategier.


I årets undersökning kompletteras undersökningen om handeln med data om besöksflöden. Rapporten redovisar i vilken utsträckning arbetsplatser, bostäder och nöjen skapar besöksflöden till stadskärnan, samt hur genomsnittsköpen utvecklats de senaste tre åren. Rapporten innehåller även utveckling och trender för detaljhandeln i hela landet. Sammantaget ger Cityindex ett brett kunskapsunderlag och är ett centralt verktyg för ett framgångsrikt arbete med stadskärnans utveckling. Rapporten presenteras av Linda Siverbo från Fastighetsägarna GFR.

Denna morgon får du även senaste nytt från Alingsås handel och Alingsås kommun om vad som är på gång i stadskärnan såsom Stadsplan för Alingsås och Christmas Lights in Alingsås.

Mötet är ett samarrangemang mellan Alingsås kommun, Fastighetsägarna GFR och Alingsås handel. Vi bjuder på frukost!

26 oktober kl 07:30-09:30
Frukostmingel från kl 07:30. Presentationen startar 08:00
Plats: Estrad (foajén) 
Anmälan senast den 21 oktober genom att klicka här

Alingsås kommun