Publicerad 2022-09-19, kl 13:49

Planerat underhållsarbete i Hjälmared

Onsdag den 21 september sker ett planerat underhållsarbete på avloppspumpsstationen på Röhultsvägen 7 i Hjälmared.

Arbetet beräknas pågå under hela onsdagen och kommer att försvåra framkomligheten för passerande fordon. Detta för att en sugbil kommer att placeras intill pumpstationen för att hålla undan inkommande avloppsvatten.

Vi ber om försiktighet av de trafikanter som passerar arbetsområdet under dagen.

Alingsås kommun