Publicerad 2022-09-15, kl 14:40

Trafikljusen stängs av vid Stråhles allé

För att öka trafikflödet genom vägbygget i korsningen mellan Ståhles allé och Göteborgsvägen stängs trafikljusen av från och med fredag 16/9. Istället blir Ståhles allé huvudled genom korsningen.

Arbetet med att bygga cirkulationsplats vid korsningen mellan Stråhles allé och Göteborgsvägen har tagit fart den här veckan. Under första etappen stängs den norra anslutningen av Göteborgsvägen mot korsningen av helt.

Under fredagen 16/9 stängs också trafikljusen av genom korsningen. Istället gäller huvudled längs med Stråhles allé och väjningsplikt ut från södra anslutningen på Göteborgsvägen. Denna förändring görs för att underlätta flödena med prioritet utmed Stråhles allé då det dels är en utryckningsväg för blåljus och dels den mest trafikerade vägen av de två. 

Vi skickar samtidigt med en uppmaning till de som kör genom korsningen längs Stråhles allé om att försöka släppa fram de som kommer från Göteborgsvägens södra anslutning. 

Kartan nedan visar hur Ståhles allé ska fungera som huvudled.

Vi kommer att utvärdera den här åtgärden och tar då också beslut om eventuella andra åtgärder. Förhoppningen är att den här justeringen ska minska köerna och öka trafikflödet längs Ståhles allé.

Klart i december

Dagens trafikljus i korsningen ska ersättas av en cirkulationsplats för att underlätta flödena för motorfordon och skapa säkrare trafikmiljö för gående och cyklister. 

Under den första etappen med start i vecka 37 kommer den norra anslutningen av Göteborgsvägen mot korsningen att stängas av helt. Infart från Stråhles allé mot Lyckan-området sker då via Bangatan och en utfart mot E20 från Gjuterigatan kommer tillfälligt att öppnas. Se bilder nedan för omledning av fordonstrafik respektive gång – och cykeltrafik. 

Den här första etappen planeras att pågå i cirka åtta veckor, med reservation för ändring. Hela projektet planeras vara klart till december. Vi ber om förståelse för trafikstörningar under byggtiden och uppmanar de som kan att undvika att använda bil eller ta alternativa vägar.  

Ståhles allé blir huvudled genom korsningen när trafikljusen stängs av.
Omledning av fordonstrafik.
Omledning av gång- och cykeltrafik.

Vi är medvetna om att Trafikverket arbetar i viadukten längs väg 180 och att det under hösten därför är begränsad framkomlighet på de två stora trafikstråken under Västra Stambanan. Arbetet med en cirkulationsplats vid Ståhles allé är planerad sedan lång tid tillbaka medan Trafikverkets arbete längs väg 180 är av akut karaktär. Vi följer utvecklingen och jobbar aktivt för att trafiken ska flyta så bra som möjligt genom Alingsås under byggtiden. 

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten