Publicerad 2022-09-13, kl 13:23

Temavecka sätter psykisk ohälsa i fokus

På tisdag, 20 september, startar aktivitetshuset Gläntan sin temavecka Hälsa och delaktighet. I tre dagar anordnas föreläsningar och samtal för både nya och tidigare besökare.

Aktivitetshuset Gläntan är en mötesplats för personer mellan 18 och 65 år som har någon form av psykisk ohälsa och behöver bryta sin sociala isolering. Det är öppet dagligen måndag till fredag, men under vecka 38 är programmet mer späckat än normalt. Detta då det för andra året i rad arrangeras en temavecka med inbjudna föreläsare.

— Psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne och i fjol nådde vi en hel del nya alingsåsare genom temaveckan. Därför känns det bra och viktigt att vi gör en liknande satsning även i år, där både nya och tidigare besökare är hjärtligt välkomna, säger Henrik Wahlin.

Tisdag till torsdag är det full aktivitet med flertalet olika föreläsningar. Exempelvis kommer Emelie Jönsson från riksförbundet för social och mental hälsa och informerar om deras verksamhet samt Magnus Werner från region Sörmland och pratar om de sörmländska kommunernas arbete med socialpsykiatri.

Vidare blir det en workshop kring brukarinflytande som hålls av personer som arbetar inom NSPH, nationell samverkan för psykisk hälsa.

Mer lokal prägel blir det när Christer Haukilahti berättar om sin resa inom Alingsås brukarförening och när Annette Olofsson från Ängabo vårdcentral på torsdagen avslutar med att prata om hur Närhälsan arbetar med personcentrerat förhållningssätt med fokus på delaktighet. Dessutom blir det under veckan rundvandring och information om Gläntans vardagliga verksamhet.

— Sammantaget tycker vi arrangörer att vi har fått ihop ett bra och intressant program. Att föreläsarna har personliga erfarenheter från ämnena de pratar om skapar trovärdighet, säger Nina Hammarstrand.

— Vi hoppas att veckan blir välbesökt. Vår erfarenhet är att dynamiken när personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga, yrkesverksamma och representanter från organisationer/föreningar möts i en kravlös kontext blir väldigt bra, avslutar Josefine Werner Alm, frivilligsamordnare.

Hela programmet för temaveckan.

Ett stort grått hus där Gläntan håller till.
Aktivitetshuset Gläntan på Grindgatan.

Kontakt

Josefine Werner Alm, frivilligsamordnare
Mejl: josefine.werner.alm@alingsas.se Telefon: 0721-611762

Nina Hammarstrand, stödassistent
Mejl: christina.hammarstrand@alingsas.se Telefon: 0721-611701

Henrik Wahlin, stödassistent
Mejl: henrik.wahlin@alingsas.se Telefon: 0721-611701

Alingsås kommun