Publicerad 2022-09-12, kl 08:15

Extra miljon ska ut till föreningarna

Ökat verksamhetsbidrag, kompensation för ökade elkostnader och omstartsbidrag för de som gör aktiva insatser för att vinna tillbaka personer till föreningslivet. Så ska den extra miljonen till Alingsås föreningar användas. 

Tidigare i år beslutade kommunstyrelsen om en extra miljon till det lokala föreningslivet som stöd efter pandemin. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade sedan hur pengarna ska fördelas, och nu har förvaltningen alla praktiska detaljer på plats för att verkställa uppdraget. 

— Det känns bra att vi har hittat former för att fördela de här pengarna. Vi tror att det kommer bli rättvist där föreningarna kompenseras utifrån hur mycket de har påverkats, säger Jan Wärn, verksamhetschef anläggning och fritid på kultur- och utbildningsförvaltningen.

Tre olika kategorier

Miljonen är uppdelad i tre olika kategorier. En del byggs på det verksamhetsbidrag som alla föreningar får för verksamhet i åldrarna 7-25 år. Bidraget ökar proportionerligt utifrån ordinarie bidrag för att bli rättvist.

Den andra kategorin är ett anläggningsbidrag där stor hänsyn tas till de föreningar som drabbats av ökade energikostnader. Detta gäller i första hand föreningar som äger eller driftar sina anläggningar på egen hand.

Den sista kategorin riktas mot aktiva insatser för att få personer som slutat idrotta under pandemin att hitta tillbaka till föreningslivet. Det så kallade omstartsbidraget måste föreningarna ansöka om, då med en beskrivning av aktivitet, målgrupp och beräknad kostnad.

— Föreningslivet utgör en viktig social dimension i alla åldrar och målsättningen med bidraget är att få alingsåsare att upptäcka eller återinträda i föreningslivet. Vi tror att föreningarna själva gör det här bäst och vi hoppas att det här bidraget ger energi till att skapa aktiviteter som lockar både nya och nygamla deltagare, säger Anne Gunnevik (L), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. 

Omstartsbidraget går att söka 1 juni till 30 november medan anläggningsbidraget kan sökas 1 september till 30 oktober. Notera att verksamhetsbidraget inte behöver ansökas om.

— Hur miljonen fördelas mellan de tre kategorierna är inte bestämt utan styrs bland annat av hur många ansökningar som kommer in. Vi hoppas givetvis att många föreningar tar chansen och ansöker så att det extra bidraget blir den där omstarten efter pandemin som är tanken, säger Jan Wärn.

Så här ansöker föreningarna

  • Gå in på hemsidan; alingsas.actorsmartbook.se
  • Välj Föreningsservice.
  • Välj Mina föreningssidor.
  • Logga in med mobilt Bank-ID.
  • Välj bidrag som ämnas att söka och fyll sedan i övriga uppgifter.

För att kunna söka stödpaketen måste föreningen vara bidragsgodkänd. Det innebär att föreningen måste finnas med i Alingsås föreningsregister. Vidare måste personen som ansöker ha bidragsbehörighet. Både ansökan och redovisning sker i e-tjänsten för föreningsbidrag.

Alingsås kommun