Publicerad 2022-09-06, kl 14:00

Lokalt uppsving på IT-fronten

Knowe, Rutin, Iver, eBite och CredoIT är några av företagen som Alingsås kommun har arbetat tätt med de senaste åren. Gemensamt för företagen är att de är specialiserade på IT, men också att de alla är baserade i Alingsås kommun.

I budgeten för 2022–2024 står det att Alingsås kommun ska tillvarata och attrahera kompetens i näringslivet. Det innebär att man i största mån ska leta efter rätt kompetens inom kommunens gränser. Ett exempel på det är hur kommunens IT-enhet under 2022 har drivit på utvecklingen av de kommunala IT-systemen tillsammans med nämnda företag.

Mer än beslut i budgetar

Det täta samarbetet med lokala bolag visar att Alingsås har bred kompetens på hemmaplan och det är något att ta vara på. Formuleringarna i budgeten är tydliga och det syns även i verkligheten.

– Att så tydligt se något gå från ord till handling, och dessutom visa på ett gott resultat med fina samarbeten är fantastiskt roligt, säger Joachim Palmqvist, IT-chef på Alingsås kommun.

I budgeten står det även att ”det ska vara enkelt att driva företag och genom kommunikativ och serviceinriktad dialog, ska Alingsås kommun möjliggöra för företag att växa och etablera sig.”

– Vi i kommunen har gått från att samarbeta med väldigt få till att ha fler företag med lokal förankring. Många av företagen har även vuxit och når nu ut på nationell marknad, fortsätter Joachim.

Knowe skräddarsyr kommunens intranät

Ett av Alingsås kommuns upphandlade IT-företag är Knowe. Bolaget har, förutom kommunen, kunder från Edsbyn i norr till Malmö i söder. Under 2022 har Knowe bland annat drivit processen att byta ut kommunens intranät. Vi har pratat med Mattias Revelj, VD för företaget.

Vilka är Knowe?

– Knowe började sin resa 2013 där styrkan alltid har varit att utgå från kundernas verksamhetsbehov och att erbjuda hållbara och effektiva tekniska lösningar, säger Mattias.

När Knowe startade bestod bolaget av tre passionerade integrationsspecialister och processutvecklare och har idag vuxit till ungefär 30 medarbetare. Lösningarna som Knowe levererar sträcker sig från komplexa integrationstjänster till fullskaliga applikationslösningar, mobilapplikationer och enklare webbsidor.

– Det senaste tillskottet är kommunal verksamhet, där Knowe med stolthet idag är leverantör av WordPresslösningar till Alingsås kommun, fortsätter Mattias.

Vad har samarbetet inneburit för Knowe?

– Att få möjligheten att leverera våra tjänster till kommunen är något vi är oerhört stolta över och det har varit både utmanande och roligt. Knowe tar alltid ett stort ansvar för alla leveranser vi är involverade i men att vara en lokal leverantör till kommunen vi lever i gör att det ansvaret känns än större, avslutar Mattias.

Alingsås kommun