Publicerad 2022-09-06, kl 09:00

Här utbildas kommande medarbetare

Inför det nya läsåret på Alströmergymnasiet var det högt söktryck till de yrkesförberedande programmen. Nu är det fullt på flera utbildningar som formar Alingsås kommande arbetskraft.

Maria Lindberg är rektor för el- och energiprogrammet, och hon gläds åt det stora intresset för utbildningen som i år utökat från 26 till 40 platser. Men ändå är det ungdomar som står i kö för att komma in på utbildningen.

— Jätteroligt att många vill läsa hos oss. Det ger oss också anledning att se över om vi ska addera ytterligare någon inriktning på utbildningen, utöver elteknik och automation, säger Maria, som särskilt lyfter två anledningar till det ökade intresset på senare år.

— Dels är det utvecklingen i samhället i stort där mycket elektrifieras, vilket skapar en god arbetsmarknad i branschen. Och dels är det att vi numera erbjuder möjligheten att få en ETG-certifiering. Klarar man den blir man anställningsbar på ett annat sätt och slipper helt enkelt att arbeta som lärling det första året. Det är ganska många som utnyttjat den möjligheten de senaste åren.

Beroende av näringslivet

Utökningen till 40 utbildningsplatser ställer höga krav på relationen med näringslivet. Alla elever ska ut på arbetsplatsförlagd undervisning hos lokala företag.

— Vi har ett väldigt bra samarbete med flera lokala företag och några nya är också på väg in. Det är självklart viktigt med bra praktikplatser för att vi ska få fram kompetent personal till branschen. Så utbildningen och företagen är beroende av varandra, menar Maria Lindberg.

Fullt på fler program

Även bygg- och anläggningsprogrammet har fullt med nyantagna elever som just startat upp sina gymnasiestudier. Dessutom är också restaurang- och livsmedelsprogrammet fullt medan vård- och omsorgsprogrammet endast hade haft plats för ytterligare en elev.

— Överlag är det en ganska tydlig trend att vi ser att intresset för yrkesförberedande program ökar. Jätteroligt att vi kan erbjuda så pass många elever en plats och på sikt tror vi att det ska gynna det lokala näringslivet, säger Pär Hellsten, administrativ chef på kultur- och utbildningsförvaltningen.

Alingsås kommun