Publicerad 2022-08-26, kl 14:16

Festligt när Alströmergymnasiet certifierades

På fredagen hölls en officiell ceremoni för att fira att restaurang- och livsmedelsprogrammet på Alströmergymnasiet som första utbildning i Västsverige har klarat den certifiering som besöksnäringens branschorganisation Visita står bakom.

I mitten av juni kom beskedet att Alströmergymasiets restaurang- och livsmedelsprogram klarat Visitas certifiering. Det är en kvalitetsstämpel som säkrar att utbildningen är attraktiv och branschnära, och arbetet som ligger bakom certifiering har skett hand i hand med det lokala näringslivet. 

— Det är en certifiering som kräver hårt arbete. Det är inte så att vi åker runt och certifierar skolor hela tiden utan Alströmer är bland de fyra-fem första skolorna i Sverige, sa Peter Thomelius, chef över kompetensförsörjning på Visita och moderator under certifieringsceremonin.

Med på fredagens festligheter på Grand Hotel fanns elever och personal från utbildningen, politiker och andra beslutsfattare samt representanter från det lokala näringslivet. Anna Hartman, ägare för Grand Hotel, berättade om den samverkan mellan näringslivet och utbildningen som vuxit sig starkare under arbetet med certifieringen och att parterna inspirerar varandra att utvecklas tillsammans. 

Vidare pratade Annika Qarlsson (C) och Rebecka Gustin (S), vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, om det positiva med certifieringen.

 — Vi är jättestolta över all personal som klarat av det här. Jag tänker också att det ger eleverna framtidstro att veta att de kommer att få ett jobb och kan börja bygga sin egen framtid efter utbildningen. Eftersom Alingsås har så många kaféer och restauranger tycker jag det känns helt rätt att vi nu har den här certifieringen, sa Rebecka Gustin.

Även rektor Linda Andersson fick ordet och lyfte då fram sin personal som drivande från start till mål genom certifieringsarbetet.

— Medarbetarna tog initiativet för ett och ett halvt år sedan och vi startade då ett förarbete för att få med politiker och andra beslutsfattare på banan. Nästa steg blev ett utökat samarbete med företagarna och nu står vi här med en fullsatt utbildning som vi dessutom vet håller en hög kvalité. Vi firar i dag, men sen börjar arbetet för att fortsätta utvecklas och genomföra allt som är beslutat, sa Linda Andersson.

Politiker och tjänstemän fick berätta om arbetet med certifieringen.
Annika Qarlsson (C), Rebecka Gustin (S) och Maria Larsdotter Spertina, verksamhetchef kultur, turism och evenemang.
Åhörarna vid ståbord på Grand Hotel.
God stämning bland åhörarna.
Rektor Linda Andersson berättar om arbetet bakom certifieringen.
Rektor Linda Andersson.

Linda Andersson

NULL

Verksamhetschef, Alströmergymnasiet