Publicerad 2022-07-05, kl 06:55

Upprustade campingytor på Lövekulle

Alingsås kommun har tillsammans med Lövekulle Camping tagit ett krafttag och förbättrat campingytorna som efter många års användning hade blivit ojämna och fuktiga.

— Vi har byggt upp hela ytan från grunden med olika gruslager, dränerat och skapat nya, större campingtomter. I samband med markarbetena har vi passat på att byta ut alla elstolpar, vattenkranar och satt dit belysning, säger Åsa Zacharoff, fastighetsansvarig på Alingsås kommun.

— Våra gäster är mycket nöjda med de nya campingtomterna som är stabila och det är tydligt markerat var man ska stå. De uppfyller nu också de krav på mellanrum mellan ekipagen som brandmyndigheten kräver. Campingen har blivit både bättre, säkrare och mer trivsam, säger Christina Lysell, verksamhetschef på Lövekulle Camping.

Kommunens gatuenhet har varit entreprenör för arbetet och såväl campinggäster som förbipasserande har kommenterat hur snyggt det har blivit och att campingen nu andas ordning och reda. Samarbetet mellan campingen och kommunen har varit mycket gott och alla parter är glada över att ha kunnat ro detta stora anläggningsprojekt i hamn, trots att det varit ont om tid. 

— Gatuenheten har gjort ett mycket bra jobb, vilket syns på slutresultatet, säger Åsa Zacharoff.

I år kommer inga ekipage att köra fast i den fuktiga marken eller gäster riskera att få foten i ett slukhål. Alingsås kommun och Lövekulle Camping hälsar nya och gamla besökare varmt välkomna att campa på nya campingytor i Alingsås.

Fakta
Lövekulle Camping HB hyr campingområdet med tillhörande byggnader av Alingsås kommun. 

Åsa Zacharoff

NULL

Fastighetsansvarig, Kommunledningskontoret