Publicerad 2022-06-29, kl 15:31

Cirkulationsplats byggs vid Stråhles allé

Korsningen vid Stråhles allé och Göteborgsvägen ska byggas om till en cirkulationsplats. 

– Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikslag, säger projektledare Elin Josefsson.

Upphandlingen har pågått under våren och nu är det klart att SMJ Entreprenad AB ska genomföra entreprenaden. Arbetet startar i augusti och beräknas vara klart i slutet av november. 

– Vi vet självklart om att det är en vältrafikerad korsning och att arbetet kommer att innebära en del trafikstörningar. När det närmar sig byggstart återkommer vi med hur avstängningar och omledningar kommer att se ut, säger Elin Josefsson.

Anledningarna till att fyrvägskorsningen som i dag styrs av trafikljus ska byggas om till en cirkulationsplats är flera. Dels är trafikljusen på god väg att bli uttjänta och dels har korsningen en otydlig utformning med körfältsindelning som utgör en osäkerhet.

– Även gång- och cykelbanan kommer att rustas upp och separeras i samband med projektet, det kommer leda till en bättre framkomlighet och en högre säkerhet för oskyddade trafikanter, säger Elin Josefsson.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen