1 Driftstörningar

Publicerad 2022-06-21, kl 07:30

Fastighetsägare tipsas om att ta tillvara på regnvattnet

Ta tillvara på regnvattnet och klimatanpassa din trädgård. Det är syftet med sommarens kampanj riktad mot fastighetsägare i Alingsås kommun.

Att klimatet förändras mot längre torrperioder och mer rikligt regn när det väl regnar är något som förväntas bli än mer påtaglig i framtiden. För fastighetsägare kan detta ibland annat innebära att gräsmattor torkar och att odlingar förstörs, och när regnet kommer är marken så hård att regnet bara rinner av och skapar översvämningar.

— Det är den problematiken vi vill lyfta i kampanjen, och ge lite konkreta tips på hur man kan anpassa sin trädgård och fastighet, säger Staffan Kaltin, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Att samla regnvatten i tunna för att vattna med är ett tips. Att leda ut takvattnet och infiltrera det i marken är ett annat. 

— Man kan även plantera ett träd eller anlägga ett grönt tak för att arbeta med regnvattnet och samtidigt öka den biologiska mångfalden, säger Staffan Kaltin.

Under kampanjen får alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp (VA) i Alingsås kommun ett informationsblad hemskickat tillsammans med sin VA-faktura. Det planeras även inlägg på sociala medier och under hösten kommer fler informationstexter på kommunens hemsida.

— Det är en ren informationskampanj där vi vill hjälpa alingsåsarna att hitta lösningar både för sin egen trädgårds skull och för hela samhället. Att hantera skyfall och spara på vårt dricksvatten är väldigt aktuella frågor, säger Staffan Kaltin.

Staffan Kaltin

NULL

Projektledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA