1 Driftstörningar

Publicerad 2022-06-20, kl 15:55

Stabil ekonomi i Alingsås ger goda förutsättningar

Idag fastställde kommunstyrelsen ramverket för höstens budgetprocess, inför beslut om kommunens budget under 2023. Förslaget innebär att de kommunala verksamheterna får full kompensation för kommande kostnadsökningar.

Detta är det första steget i kommunens budgetprocess där omvärldsfaktorer, nationella och lokala förutsättningar lägger grunden till den budget som kommer beslutas av kommunfullmäktige under november 2022.

Alingsås kommun har en jämförelsevis stabil och stark ekonomi. Det ger förutsättningar att kunna hantera den höga inflationen och det osäkra läget i omvärlden och samtidigt tillgodose alingsåsarnas behov av kommunal service och välfärd.

– Alingsås kommun har de senaste åren haft en stabil ekonomisk utveckling och starka resultat. Detta ger oss nu möjlighet att hantera dessa ekonomiska utmaningar utan att sänka ambitionsnivån i någon verksamhet, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget innebär i praktiken att de kommunala verksamheterna får full  kompensation för kommande kostnadsökningar, bland annat ökade löner. Den demografiska utvecklingen i landet som helhet visar på en tuffare ekonomisk framtid då andelen äldre och yngre kommer öka i snabbare takt än de personer som är i arbetsför ålder.

– När andra kommuner går ut med stora sparkrav på sin verksamhet så ser läget annorlunda ut i Alingsås. Vi jobbar alltid för att bli så effektiva som möjligt och därför väljer vi att prioritera vår kärnverksamhet framför symboliska politiska satsningar, avslutar Daniel Filipsson.

Alingsås kommun