Publicerad 2022-06-14, kl 07:30

Nu byter vi matavfallspåse

Den 1 juli startar processen med att byta påse för matavfallsinsamling. Den nya påsen i papper ersätter den tidigare i bioplast.

Utbytet kommer att ske successivt under 2022 med start 1 juli och planen är att alla hushåll ska ha papperspåsar för matavfallet vid årsskiftet. Papperspåsarna kommer att levereras till hushållen i buntar där varje bunt innehåller 80 papperspåsar som beräknas räcka i ungefär sex månader.

— När påsarna tar slut gör man som vanligt, knyter en påse på kärlet eller klämmer fast en tom påse under locket inför kommande tömning. Har man bioplastpåsar kvar ser vi gärna att man använder upp dem innan man börjar använda papperspåsarna. Det är en bra miljöåtgärd alla kan bidra med, säger Hans Persson, enhetschef på insamlingsenheten. 

Papperspåsen passar i samma behållare som du använt till bioplastpåsarna. Har du ingen behållare kan du hämta på Bälinge återvinningscentral under kontorstid. Inom kort kommer det även går att hämta behållare på återvinningscentralen i Sollebrunn.

Om papperspåsen

  • Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i papperspåsen.
  • Använd den avsedda behållaren till påsen så att botten på påsen blir luftad.
  • Fyll inte påsen för mycket, då blir det svårt att vika ihop den på ett bra sätt.
  • Papperspåsen har inget bäst före-datum som bioplastpåsen har. Papperspåsen kan alltså förvaras längre innan användning.
  • Med papperspåsen har vi möjlighet att avyttra matavfallet till fler aktörer närmare Alingsås som kan röta avfallet. Det är bra för miljön med kortare transporter.
  • Använd inga andra papperspåsar än de som vi tillhandahåller. Vi har inte möjlighet att kontrollera alla påsar på marknaden och det är viktigt att endast rätt påse används.

Kampanj om matavfall

Att sortera sitt matavfall är bra för miljön och något som alla kan hjälpa till med. För att belysa den viktiga insatsen har Avfall Sverige skapat kampanjen ”Gör det inte svårare än vad det är” tillsammans med kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag. Kampanjen syftar till att öka insamlingen av matavfall som kan omvandlas till biogas och biogödsel. 

Läs mer om kampanjen här.

Hans Persson

NULL

Enhetschef Insamling avfall, Avfallsavdelningen