Publicerad 2022-06-13, kl 08:00

Signaltest 13 juni kl. 15

Idag, 13 juni, kl. 15 är det återigen dags att testa utomhusvarningsystemet för viktiga meddelanden. Tutorna ljuder över tätbebyggda områden och ”Hesa Fredrik” säger att det är ett test. Omvärldssituationen gör att mångas oro är stor; därför uppskattar vi om ni sprider ordet om testet så att ingen behöver misstolka det som ett riktigt alarm.

Plan för trygghetspunkter

Vi vill också passa på att påminna om att vi har en ”Plan för trygghetspunkter” här i Alingsås kommun. Vid en samhällsstörning kan kommunen öppna upp en så kallad ”trygghetspunkt” dit medborgare kan komma för att värma sig, nyttja dusch, toalett, få ett mål mat, få information om vad som hänt och så vidare.

Exempel på information om en av våra trygghetspunkter.

I planen kan du läsa mer om vilka platser i Alingsås som pekats ut som trygghetspunkter och hur dessa kan användas vid behov.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Fyra gånger per år testas utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva.

Testerna sker den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då hörs signalen för viktigt meddelande och Sveriges Radio läser upp information om provet. Testet avslutas klockan 15.05 med signalen för faran över. Om nationaldagen den 6 juni infaller på en måndag så testas utomhusvarningssystemet den 13 juni istället.

Alingsås kommun