Publicerad 2022-06-10, kl 15:17

Tyck till om Stora torget

Under sommaren kommer en medborgardialog i form av en enkät att genomföras för att ta reda på hur och vad alingsåsare och besökare vill att Stora torget ska användas till.

Enkäten är en del av kommunens projekt ”omvandling av Stora torget” och som handlar om att torget i framtiden kan göras om till ett levande torg och en plats för alla att kunna vistas på. Som en del av projektet vill nu samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten ta reda på vad allmänheten tycker är viktigast.

Här kan du svara på enkäten och hjälpa oss i utvecklingen av Stora torget.

Alingsås kommun