Publicerad 2022-06-07, kl 07:43

Kommunen jobbar för hållbar besöksnäring

Alingsås kommun har anslutit sig till Hållbarhetsklivet. Det är Västsveriges samlade initiativ för att offentliga och privata aktörer tillsammans ska skapa en hållbar besöksnäring.

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030. Syftet är helt enkelt att ställa om besöksnäring så att den blir mer hållbar med minimal miljöpåverkan. Alla aktörer som ansluter sig kan och bör bidra med konkreta initiativ som bidrar till ett mer hållbart samhälle, och som samtidigt gynnar och effektiviserar besöksnäringen.

— Detta är väldigt viktiga frågor och det känns bra att vi nu är anslutna till Hållbarhetsklivet. Vi har anmält aktiviteter som faller bra in under det här paraplyet och jobbar ständigt för att bidra med fler saker, säger Maria Larsdotter-Spertina, verksamhetschef kultur, turism och evenemang i Alingsås kommun.

Hållbarhetsklivet utgår från fyra principer som vägleder aktörerna i arbetet. Besöksnäringen ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt, den ska vara bra för både boende och besökare, den ska generera fler heltidsjobb och robusta verksamheter och den ska locka fler besökare till ställen där det inte är fullt.

— Det allra tydligaste exemplet är våra inköpta hyrcyklar som både boende och besökare kan utnyttja. Men även Lights in Alingsås och LAB190 är saker som passar bra in under Hållbarhetsklivet. Tillsammans med alla andra aktörer i både Västsverige och Alingsås tror jag verkligen att Hållbarhetsklivet är rätt väg att gå, och det är roligt att flera lokala näringsidkare också har hakat på, säger Maria Larsdotter-Spertina.

Läs mer om Hållbarhetsklivet.

Alingsås kommun