Publicerad 2022-06-07, kl 07:20

Enkät om trygghet i kollektivtrafiken

Vill du vara med och bidra till tryggare och säkrare resor i Sverige? Då kan du delta i en enkät som är en del av ett forskningsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken.

I enkäten undersöks i vilken omfattning resenärer upplever otrygghet vid tågresor och vilka eventuella problem de stött på. Resultaten förväntas ge upphov till säkerhetsinsatser i tågtrafiken.

Projektet genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Södertörns Högskola och är finansierat av Trafikverket. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. Ditt deltagande är helt anonymt.

Delta i enkäten.

Säkerhet och trygghet på stationer i kollektivtrafiken är aktuellt i vårt område då det finns ett medborgarlöfte mellan Västrafik, Trafikverket, lokalpolisområde Alingsås samt kommunerna Herrljunga, Vårgårda, Alingsås och Lerum.

Alingsås kommun