Publicerad 2022-06-03, kl 08:00

400 kr till alla studenter

Idag är det studentdag i Alingsås. Även i år tar alla avgångselever emot ett presentkort från Alingsås Handel på 400 kronor ur Nils Trolle Lindgrens stipendiefond.

– Ett sätt att visa uppskattning för alla elever som gjort ett fantastiskt bra arbete under pandemiåren och därefter, säger utbildningschef Dennis Pavlovic.

Har tagit sig igenom pandemin

I år tar cirka 355 elever studenten i Alingsås. Alla har tagit sig genom sin undervisning under de förutsättningar som gällde under stora delar pandemin. De har klarat utmaningar som fjärrundervisning och allmän osäkerhet. Och samtliga elever har tagit sig igenom situationen med bravur.

Som ett sätt att uppmärksamma deras prestation får alla ta emot ett presentkort från Alingsås Handel på 400 kronor. Pengarna kommer från Nils Trolle Lindgrens stipendiefond, som också delar ut sedvanliga individuella stipendier.

– Ett roligt sätt att avsluta ett redan hoppfullt läsår på. Vi hoppas att presentkorten kommer väl till pass och ser dem som en sista hälsning till alla elever från oss på Alströmergymnasiet, säger Dennis.

Fakta

Genom kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar Alströmergymnasiet för Nils Trolle Lindgrens stipendiefond. Vanligtvis utser lärarkollegiet en stipendiat i varje avgångsklass som tilldelas ett kontant stipendium om 2 500 kronor. Så har skett även i år, men utöver detta tar alla avgångselever emot ett presentkort på 400 kronor på Alingsås Handel. Studenterna kan använda kortet på butiker, restauranger och kaféer som är anslutna till Alingsås handel från och med nu och ett år framåt.

Alingsås kommun