Publicerad 2022-05-24, kl 14:53

Populär stadsodling invigd

I dag invigdes Kometgatans nya stadsodling. Många var på plats för att fira det nyanlagda området, som redan blivit mycket populärt.

I många år har området vid Kometgatan brukats som inofficiell odling. Det senaste året har kommunen dock nollställt ytan och iordningställt ett tillgängligt område med staket och gångar.

— Ytan är på cirka 1500 kvadratmeter och innehåller 30 odlingslotter i olika storlekar. Det finns även vattenposter och kompostlådor att tillgå, och dessutom gemensamhetsyta med grill, bänkbord och bärbuskar, säger landskapsarkitekt Karolina Alvaker.

På tisdagens invigning fanns utöver Karolina även hennes kollega Henrik Brunnegård samt Zlatibor Sinik (C) och Leif Hansson (S) från samhällsbyggnadsnämnden på plats. De höll var sitt kortare tal och klippte invigningsbandet.

— Jätteroligt, och jag hoppas på fler liknande odlingar i andra stadsdelar i Alingsås, säger Zlatibor Sinik, ordförande i nämnden.

Sedan nystarten drivs odlingen av Dahlians odlingsförening. Den har blivit väldigt populär på kort tid och lotterna är redan fullbelagda.

— Jätteroligt att invånarna är med och skapar en levande stadsodling. Det finns till och med en kölista för att få en lott och dessutom har odlingen redan blivit värdefull när det kommer till socialt umgänge och integration mellan olika människor och kulturer. För odlarna betyder det mycket att kunna få en pratstund och träffa nya människor, säger Karolina Alvaker.  

Alingsås kommun