Publicerad 2022-05-12, kl 14:42

Vilken byggnad tycker du ska prisas? 

Har du ännu inte skickat in någon nominering till arkitektur- och byggnadsvårdspriset? Då har du chansen fram till den 20 juni.

Sedan 2018 delar Alingsås kommun varje år ut ett arkitektur- och byggnadsvårdspris. 2021 års pris försvann i svallvågorna av pandemin, men nu under 2022 ska en ny vinnare utses och prisas framåt hösten.

Under våren har nomineringfönstret varit öppet, men det är nu förlängt ända fram till den 20 juni. Vem som helst kan nominera en byggnad som passar in under någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla. Det är maximalt tre nomineringar per person, och nomineringarna ska mejlas till arkitekturpriset@alingsas.se.

Nomineringarna ska innehålla en adress eller en fastighetsbeteckning, en motivering samt ett foto.  

Man kan nominera sin egen byggnad och man kan även nominera de byggnader som varit nominerade tidigare år. Dock kan tidigare vinnare inte nomineras på nytt.

2020 års pris gick till Kristina och Gösta Andersson för deras arbete med att bevara fastigheten Sommarro i Västra Bodarna.

Alingsås kommun