Publicerad 2022-04-22, kl 13:30

Visselblåsarfunktion i kommunen blir lag

Från och med i år börjar lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden gälla, men funktionen i sig är inte ny för Alingsås kommun.

Sedan januari 2020 har kommunen haft en intern organisation som behandlar visselblåsning. Funktionen infördes för att garantera att verksamheten är korrekt och rättssäker och för att visa ett tydligt ställningstagande mot korruption.

– Vi var tidiga med att forma den här funktionen och har fått många hejarop från andra kommuner. Flertalet har hört av sig för att få inspiration till att göra liknande satsningar i sin verksamhet. Nu när lagen kommer så innebär det att vi inte behöver börja från noll, vi har redan en upparbetad struktur för detta, säger Malin Lindholm, kommunjurist.

Enligt den nya lagen ska visselblåsarfunktionen vara inrättad den 17 juli 2022. Funktionen ska användas om en medarbetare vill anmäla ett missförhållande som har uppstått eller sannolikt kommer att uppstå i ett arbetsrelaterat sammanhang och där det finns ett allmänintresse av att informationen blir känd. 

Våra kriterier harmonierar med regelverket

Den nya lagen innebär att alla organisationer som har fler än 50 anställda är skyldiga att upprätta rapporteringsvägar för visselblåsningar. Den nya lagstiftningen ändrar i vissa delar förutsättningarna för kommunens visselblåsarfunktion och nu har befintliga riktlinjer reviderats.

Tidigare har kommunen inte specificerat vilka som kan göra en anmälan till visselblåsarfunktionen men i lagen benämns nu vilka som kan rapportera in. De som kan göra en anmälan är exempelvis medarbetare och personer som söker arbete, egenföretagare samt volontärer och praktikanter. Funktionen kan alltså användas av personer som arbetar eller har arbetat inom eller på uppdrag av Alingsås kommun.

Nu finns det dessutom ett sekretesskydd, för både den som rapporterar och den som det rapporteras om.

– Vi ser positivt på att detta nu blir en lag och på att personer som anmäler skyddas av sekretess. Skillnaden för oss blir inte så stor, utan det vi gör nu är att vi ändrar kriterier och begrepp för att harmoniera med den nya lagen. Vi anpassar oss för att följa lagen, helt enkelt, säger Cecilia Knutsson, stabschef.

Visselblåsning särskiljs från annan inrapportering

När man anmäler till visselblåsarfunktionen ska det alltså beröra sådant som kan vara av allmänintresse att det blir känt. Övriga olägenheter ska fortsättningsvis hanteras inom ordinarie strukturer.

– Det är omöjligt att säga exakt vad som är av allmänintresse, men några exempel är om det finns skälig misstanke om mutor eller andra bedrägerier. Likadant innefattas bland annat diskriminering och miljöföroreningar, säger Cecilia Knutsson.

Visselblåsarlagstiftningen inskränker inte några grundlagsskyddande fri- och rättigheter. Alla invånare i Sverige har exempelvis en grundlagsskyddad meddelarfrihet.

Cecilia Knutsson

NULL

Stabschef, Stabsavdelningen kommunledningskontoret