1 Driftstörningar

Publicerad 2022-04-14, kl 08:23

Grön innovation, samverkan och kunskapsdelning

LAB190 är en samverkansplattform där en rad parter tillsammans prövar nya arbetssätt för långsiktigt hållbar utveckling i modellområdet längs väg 190. Här fokuserar vi på två tematiska områden; Gröna näringar och besöksnäring. Inom ramen för LAB190 samverkar offentliga aktörer för att binda ihop stad och land i landskapet mellan Hjällbo och Nossebro. Parterna är; Fastighetskontoret i Göteborg, Stadsdelsförvaltningen Angered, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, VGR/Förvaltningen för kulturutveckling, Business Region Göteborg.

Den 19 maj kl. 9-12 bjuder LAB190 in till fältbesök på Angereds Gård. Gården ägs av Göteborgs Stad och arrenderas av Naturbruksförvaltningen VGR. En plats för möten och kunskapsdelning kring grön omställning i samverkan och hur vi kan jobba kommunöverskridande med dessa frågor.

På fältbesöket presenteras LAB190, satsningar på kunskapsutveckling och hållbar omställning inom gröna näringar samt hur modellodlingen och Angereds Gård är en resurs för hela områdets utveckling av gröna näringar, med mera.

Frågor och reflektioner att fundera på under dagen:

  • Vad är grön omställning längs väg 190 för dig?
  • Hur kan respektive kommun/vi tillsammans använda Angereds Gård som en hävstång i den gröna omställningen?
  • Hur kan vi tillsammans tänka nytt för att bidra till en grön omställning längs väg 190?
  • Hur verkar vår kommun för en levande landsbygd och stärka kopplingen mellan stad och land?


Se inbjudan för mer information om dagen.

Här kan du läsa mer om LAB190.

Alingsås kommun