Publicerad 2022-04-11, kl 15:09

Säkra affären med rätt kompetens

Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren?

Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har påskyndats under Covid-19-pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen.

Omvärldsbevakning och trendspaning är viktigt för att kunna kika runt hörnet och få koll på de krav framtiden ställer. Lika viktigt är det att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.

Välkommen på kostnadsfri workshop den 17 maj där du som deltagare får bekanta dig med ARUBA-modellen som fokuserar på att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens.

Under workshopen kommer du bland annat:

  • Reflektera över omvärldsfaktorer som påverkar din affär och kommande kompetensbehov
  • Gå igenom ARUBA-modellen
  • Genomföra självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyta erfarenheter
  • Prioritera vad ditt företag vill jobba vidare med

Efter workshopen ingår 2 timmars rådgivning per företag med en konsult för uppföljning för att se hur du kan jobba vidare med detta i ditt företag.

Praktisk information
Datum: Tisdag 17 maj 2022
Tid: 16.00-19.30
Plats: Gamla Teliahuset, Stora torget 3, Alingsås

Målgrupp: Workshopen vänder sig till ledare på företag med 5–250 anställda. Du ska arbeta med personalfrågor på ert företag för att kunna tillgodogöra dig workshopen.

Anmäl dig genom att klicka här.

Alingsås kommun