Publicerad 2022-04-08, kl 12:59

Fortsatt samverkan i flyktingmottagandet

I måndags bjöd kommunen in Röda Korset och andra frivilliga till en informationsträff. Där pratade man bland annat om vad massflyktsdirektivet innebär och vilken roll kommunen har i flyktingmottagandet.

Det fördes en dialog om hur samarbetet fortsätter framöver och hur framtida mottagande kan bli så bra som möjligt, oavsett om flyktingar kommer till kommunens evakueringsplatser eller har skaffat eget boende i kommunen. 

Mer än 28 000 ukrainska medborgare hade sökt skydd i Sverige i onsdags. Av dessa har drygt 4 600 sökt sig till Västsverige. Det finns nu gott om boenden tillgängliga via Migrationsverket och registreringen via e-tjänst fungerar bra. Alingsås kommun har inga aktiva evakueringsplatser för tillfället, men vi låter några lokaler stå redo om behovet plötsligt skulle uppstå. 

Det bor nu över 100 ukrainska flyktingar i Alingsås kommun. Samtliga i privat regi. Vi är i kontakt med frivilliga och frivilligorganisationer för att se till att de har tillgång till viktig information. Kommunens främsta roll är att erbjuda skola och förskola till barnen och se till att de kan komma i kontakt med socialtjänsten vid behov. Men vi hjälper också till att samordna frivilligorganisationernas aktiviteter.  

Alingsås kommun