Publicerad 2022-04-07, kl 06:50

Byte av pumpstation påverkar GC-bana

Nu ska pumpstationen vid Stråhles Allé bytas ut. Arbetet startar nästa vecka och medför störningar på gång- och cykeltrafiken förbi det berörda området vid järnvägen.

Pumpstationen vid Stråhles allé är gammal och uttjänt och är i stort behov av att bytas ut. Arbetet startar nästa vecka och beräknas att vara klart i vecka 18. 

En del av gång- och cykelbanan kommer att vara avstängd under arbetets gång, vilket medför att fotgängare och cyklister kommer att ledas om enligt kartan. Även en del av pendelparkeringen kommer att vara avstängd på grund av arbetet.

Kartbild över hur gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om.
Här ser ni hur omledningen av gång- och cykeltrafiken kommer att ske.

Viadukten längs Stråhles allé blir särskild drabbad vid större regnmängder och det krävs flera åtgärder för att få bukt med problemet. En del av lösningen är att ha en driftsäker pumpstation och det åtgärdas nu i och med det den här insatsen.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten