Publicerad 2022-04-05, kl 13:59

Välkommen på Bjärketräff

Torsdag den 21 april kl. 18 bjuder Bjärkeföretagens förening, LRF och Alingsås kommun in dig som företagare till informationsmöte om vad som är på gång i Bjärkeområdet. Varmt välkommen!

Nu ser vi fram emot ett nytt dialogmöte med Bjärkes företagare. Efter inledande mingel hälsar kommunalråd Daniel Filipsson (M) alla välkomna kl. 18.30 och lämnar sedan över ordet till LRF och Bjärkeföretagens förening som berättar om vad som är på gång i deras respektive verksamhet.

Från kommunens håll står en rapport om pågående detaljplanearbete vid Skolgatan och centrum i fokus. Det blir också en uppdatering av nuläget om kommunens övertagande av vägar i Sollebrunns tätort. Exploateringsingenjör Jennie Andersson och planarkitekt Oskar Roussakis ger er en uppdatering av nuläget och de närmsta framtidsplanerna. 

Även Fredrik Linusson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, och Hanna Jonsson, avdelningschef för samhällsplanering och offentlig utemiljö, finns på plats för att svara på frågor och för samtal med Bjärke i fokus.

Kort fakta

När: Torsdag 21 april kl. 18–20
Var: Magra Bygdegård
Anmälan: Anmälan görs senast den 18 april till christina.falk@alingsas.se

Bjärkeföretagens förening, LRF och Alingsås kommun hälsar dig varmt välkommen!

Alingsås kommun