Publicerad 2022-03-31, kl 15:59

Behov av evakueringsplatser mindre än väntat

Migrationsverket har registrerat 25 000 flyktingar så långt, men takten har avtagit och upphandlingen av boenden gått över förväntan. De meddelar att de flesta kommuner nu kan pausa sina evakueringsplatser och använda dem för ordinarie syften.

Denna paus omfattar just nu Alingsås kommun. Situationen kan dock ändras snabbt. Vi håller därför ett antal platser iordningställda en tid framåt för att vara redo för en eventuell ny flyktingvåg.

Kommunens roll förändras

I söndags reste de ukrainska flyktingarna på våra evakueringsplatser vidare till sina mer permanenta boenden. I dagsläget har Alingsås kommun därmed inte ansvar för några flyktingars uppehälle. Ett flertal befinner sig dock i kommunen i privat regi och kommer därmed i kontakt med bland annat vår frivilligsamordning och socialtjänsten. Barnen har också rätt till plats på skola eller förskola.

Information på ukrainska i kulturhuset

Alingsås kulturhus har skapat information om sin verksamhet riktad till människor på flykt från invasionen av Ukraina. Den finns på deras hemsida alingsaskulturhus.se samt i utskrivna foldrar i kulturhuset och på filialbiblioteket (på svenska, ukrainska och ryska).

Alingsås kommun