Publicerad 2022-03-25, kl 14:52

Samordning av frivilligas hjälp till flyktingar

Under onsdag eftermiddag träffade kommunen frivilliga som samlats av Röda Korset. De olika parterna delade med sig av sina erfarenheter och diskuterade flyktingarnas behov under deras tillfälliga uppehälle i våra evakueringsboenden.

Många deltagare

Omkring 30 frivilliga hörde kommunen redogöra för flyktingarnas situation och deras kommande behov. Man poängterade att än så länge hade allting gått bra, men att volontärer har en viktig roll att spela framöver. Evakueringsboenden kräver ju både kort- och långsiktiga insatser. Flyktingar kommer att slussas vidare allteftersom Migrationsverket färdigställer mer permanenta boenden och nya flyktingar anländer.

Röda Korset berättade också om sitt tillvägagångsätt och såg fram emot ett bra samarbete med kommunen. Intresset var stort från de samlade och frågorna många.

Flyktingars integritet viktig

En fråga som lyftes var att flyktingarna skulle få ett mått av lugn och ro. Evakueringsboendena ska kännas som deras egna även om de bara stannar under kortare tid. Det klargjordes att representanter från kommunen och Röda Korset kommer att bära västar eller andra tydliga markörer som visar vilken verksamhet de kommer ifrån. Man diskuterade vikten att värna om flyktingarnas integritet, att inte sprida privat information vidare.

Fler tillfälliga boenden

21 000 flyktingar har än så länge ansökt om skydd i Sverige och 1300 registreras nu varje dag. I Alingsås arbetar vi nu för att göra ännu fler evakueringsplatser tillgängliga. Detta är alltså tillfälliga boenden, allt från lägenheter till idrottshallar. De är inte menade som långvariga lösningar. Flyktingarna kan stanna allt från dagar till veckor innan de får möjlighet att flytta till ett mer permanent boende.

Som vi tidigare har informerat om finns det också alternativ för att välkomna större mängder med kort varsel om Migrationsverket skulle anse det nödvändigt.

Alingsås kommun