1 Driftstörningar

Publicerad 2022-03-22, kl 08:20

Dags att se över växtligheten

Med vårens intåg är det dags att se över dina buskar och träd så att växtligheten inte utgör en trafikfara.

Om du har buskar, träd eller en häck som hänger ut över din tomtgräns är det något du måste åtgärda. En alltför frodig växtlighet kan ställa till problem för det den närliggande ytan är avsedd för och kan i många fall också innebära en säkerhetsrisk, inte minst genom skymd sikt i trafiken. Här finns det mycket mer information som kan hjälpa dig att göra rätt med dina buskar och träd. 

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter sin växtlighet för att säkerställa en tillgänglig och trafiksäker miljö utanför fastighetsgränsen. Den som inte tar det ansvaret kommer att få vidare information och stöttning av samhällsbyggnadsförvaltningen, men som ett sista steg kan misskötsel resultera i ett vite på 15 000 kronor. Detta enligt ett politiskt beslut som fattades 2021.

Vi hoppas att du med hjälp av den här informationen har det du behöver för att hålla ordning runt din fastighet. Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen