Publicerad 2022-03-21, kl 12:35

Sjuka almar tas ner i Åmanska parken

I veckan ska tre stora almar i Åmanska parken tas ner. Anledningen är att träden är skadade och drabbade av almsjuka.

Park- och naturenheten har beslutat att ta ner tre stora almar i Åmanska parken utanför restaurang Skåål. Träden är dels drabbade av almsjuka och har dels skadats vid tidigare markarbeten tätt inpå rotsystemet. Det har kraftigt försvagat deras vitalitet och kondition.

Sammantaget är bedömningen att almarna utgör en risk när de står nära gångvägar och husfasad, och därför kommer de nu att tas ned. Så småningom kommer ytan återplanteras med nya träd som är väl lämpade för platsen. 

Träden är planerade att tas ned den onsdagen den 23 mars och viss trafikstörning kan uppstå i samband med arbetet. Var därför försiktig om du passerar parken.

Alingsås kommun