Publicerad 2022-03-15, kl 14:45

”Tänka ihop” på Noltorpsskolan

Vinnare av konstnärlig gestaltning på Noltorpsskolan är utsedd. Konstverket ”Tänka ihop” symboliserar att tänka och lösa saker tillsammans, och blir en iögonfallande mötesplats framför den nya skolan. 

– Det är väldigt roligt att mitt förslag vann, säger konstnär Annika Oskarsson som står bakom det vinnande bidraget ”Tänka ihop”. Det blir spännande att möta eleverna på Noltorpsskolan och höra deras tankar. Det blir en gemensam resa tillsammans med dem fram till att verket står på plats.

Konstverket består av två ljusskulpturer som symboliserar att tänka ihop, och lösa saker tillsammans. Strukturen under skulpturen kan vara karaktärernas blad, tofflor eller undervegetation men ska fungera som sittplatser där man kan träffas före och efter skolan, som en mötesplats.

Konstverket är en ljusinstallation som tänds upp i mörker och som ändrar färg då någon rör sig på platsen med hjälp av rörelsedetektor. 

– Det har varit ett spännande uppdrag säger Maria Larsdotter Spertina, verksamhetschef, Alingsås kulturhus. Annika gör alltid speciella konstverk som tillför något extra. Det blir en iögonfallande entré till Noltorpsskolan som jag hoppas elever och lärare kommer uppskatta i vardagen.  

Annica Garpebring är rektor på Noltorpsskolan och har även suttit med i urvalsgruppen som valde Tänka ihop. Hon tycker det märks att konstnären har lyssnat in skolans bärande idé och utformat den på ett bra sätt. 

– Det känns som ett konstverk där elever, vårdnadshavare, personal och besökare får möjlighet att mötas såväl dag som kvällstid, säger Annica Garpebring. 

Tävlingen

Förra våren hade Alingsås kommun ute en upphandling av permanent konstnärlig gestaltning i anslutning till ny- och ombyggnationen av Noltorpsskolan utifrån kommunens 0,5-procentregel; att 0,5 procent av byggkostnaden ska gå till konstnärlig gestaltning vid om- och nybyggnation.

Fem värdeord skulle genomsyra den konstnärliga gestaltningen: mångfald, tillgänglighet, rörelse, överraskning och gemenskap. Av bidragen valdes tre konstnärer ut som gick vidare med skissförslag. Vinnaren utsågs av en jury bestående av deltagare från verksamheten, Alingsåshem, Alingsås kommun, Norconsult arkitektbyrå samt två externa konstkonsulter.

Ett bedömningskriterium har varit hur man som konstnär involverar eleverna på skolan i den konstnärliga processen.

– Eleverna kommer engageras i workshops tillsammans med konstnär och pedagoger berättar Greta Vocar, utställningsproducent på Alingsås konsthall. Där kommer de, utifrån sina egna tankar, göra olika lyktor eller former som filtrerar ljus på olika sätt. De ljusformerna blir en inspiration till det slutliga utförandet av skulpturerna på skolgården avslutar hon.   

En fysisk modell av skissförslaget av konstverket kommer ställas ut på Alingsås Turistbyrå och kan ses av besökare under vecka 14–15.

Konstverket kommer att installeras och stå klart framför Noltorpsskolans entré lagom till skolstart hösten 2024.

Alingsås kommun