Publicerad 2022-03-14, kl 10:23

Korsningen Norra strömgatan/Östra Ringgatan avstängd

Från och med onsdag 16/3 kommer korsningen Norra Strömgatan/Östra Ringgatan stängas av för trafik och fotgängare från alla håll. Arbetet beräknas vara klart lagom till påsk.

Avstängningen beror på ett arbete med att byta ut gamla VA-ledningar i Norra Strömgatan. Alingsås Energi är med och samverkar för att förbereda inför fiber och gatubelysning.

Kortare avbrott på vattenleveranserna kommer att ske vid omkopplingar. Eventuellt kan vattnet bli grumligt korta perioder under arbetets gång, spola i så fall tills vattnet är klart igen.

Arbetet beräknas vara klart under påskveckan, men det kan justeras något beroende på väderförhållande. Var vänlig att följ skyltning om parkeringsförbud och trafikomledning på plats.

Senare under året väntar också stensättning på samma sträcka.

Dan Andersson

NULL

Byggledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA