Publicerad 2022-03-09, kl 06:52

Open call: Konstnärlig gestaltning till Alingsås nya räddningsstation

Nu gör vi en direktupphandling av en permanent konstnärlig gestaltning i anslutning till Alingsås nya räddningsstation. Är du yrkesverksam konstnär? Då ska du skicka in din intresseanmälan till Alingsås kommuns nya gestaltningsuppdrag.

Vi tar emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer för detta uppdrag. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha examen från konstnärlig högskoleutbildning (minst tre år) alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet på professionell nivå under minst fem år.

Upphandlingen görs som direktupphandling i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Därefter väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag för den konstnärliga gestaltningen. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Den konstnärliga gestaltningen finansieras genom 0,5-procentsregeln. Den innebär att 0,5 procent av byggkostnaden avsätts till konstnärlig gestaltning i samband med ny- eller ombyggnation.

Ersättning

Skissarvode om 35 000 kronor exklusive moms kommer att betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).

Konstnärens budget för konstgestaltningen är 690 000 kronor exklusive moms.

Uppdraget

Det efterfrågas ett permanent ljuskonstverk eller ett konstverk som innehåller ljus. Det kan placeras exteriört på byggnadens fasader eller på ytan utanför huvudentrén, alternativt interiört i byggnadens foajé. Det finns också möjlighet att kombinera dessa platser.

Konstverket ska svara mot hållbarhet i offentlig miljö och de speciella verksamheterna som Alingsås räddningsstation innefattar. Konstverket ska även ha ett visuellt uttryck under dagsljusförhållanden.

Vid frågor

Har du frågor om gestaltningsuppdraget mejlar du till konstupphandling@alingsas.se. Dina frågor måste skickas in senast den 7/4 2022.

Alingsås kommun