Publicerad 2022-03-03, kl 09:30

Signaltest som vanligt kl. 15 på måndag

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars kl. 15 är det åter dags för test av utomhusvarningen.

– Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Vad är VMA?

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Under testet hörs under två minuters tid ett intervall av först sju sekunder signal, sedan 14 sekunders tystnad, om vartannat. När de två minuterna gått blir det först en längre paus av tystnad (90 sekunder) innan den 30 sekunder långa ”faran över”-signalen avslutar testet.

Mer information

Du kan läsa mer information om varför testet fortgår som vanligt och hur man ska förhålla sig till signalen i skarpt läge på MSB:s webbplats.

Alingsås kommun