Publicerad 2022-03-02, kl 13:16

Nu kan hushållsfett återvinnas

Nytt uppsamlingskärl på Bälinge återvinningscentral kompletterar nu de miljötrattar som Alingsås kommun delar ut gratis till kommuninvånarna.

— Det blir dubbla vinster när hushållsfettet dessutom blir återvunnet, säger projektledare Staffan Kaltin.

Alingsås kommun fortsätter satsningen på att minska matfettet som spolas ner i avloppsnätet. Sedan mitten av januari har så kallade miljötrattar funnits tillgängliga för att hjälpa alingsåsarna att samla upp sitt överblivna matfett.

— Det har varit ett stort intresse för trattarna som passar på en PET-flaska. Vi är väldigt tacksamma och glada för ett så stort engagemang och är övertygade om att detta kommer bidra till att minska problemen med fett i avloppsnätet. Vi har nu köpt in ytterligare 3000 trattar som finns att hämta på Bälinge, på Sveagatan och på servicekontoret i Sollebrunn, säger projektledare Staffan Kaltin.

Nu har kommunen dessutom införskaffat ett uppsamlingskärl för återvinning av frityroljor och hushållsfett. Kärlet står på Bälinge återvinningscentral i ett samarbete med Svensk Fettåtervinning. Återvunna fetter och oljor kan användas som råvara vid tillverkning av exempelvis tvål- och tvättprodukter, stearin, papperskemikalier, målarfärg, plast och biobränsle.

— För den som använder mycket fett, eller vill bidra till återvinningen, finns nu möjlighet att använda kärlet på Bälinge. Men det går också bra att slänga mindre mängder fett i brännbart, säger Staffan Kaltin.

Staffan Kaltin

NULL

Projektledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA