Publicerad 2022-03-01, kl 09:59

Nominera till kulturpris och sök kulturstipendium

Under mars månad kan du nominera vem du tycker ska tilldelas Kulturpriset Alstroemeria för unga vuxna med anknytning till Alingsås kommun. Samtidigt öppnar ansökningsperioden för Kulturstipendium Alstroemeria för ungdomar bosatta eller verksamma i Alingsås kommun.

Kulturpris för unga vuxna i åldrarna 16–30 år delas ut för värdefulla insatser inom bildkonst, dans, design, film, foto, idrott, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller jämförbara områden av kulturella verksamheter. Pristagaren ska ha anknytning till Alingsås och priset kan tilldelas enskild, grupp, organisation eller förening. Kulturpriset utgår med totalt 10 000 kr.

Kulturstipendium för ungdomar i åldrarna 16–25 år delas ut som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, idrott, konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller jämförbara områden av kulturell verksamhet. Du som söker stipendiet ska vara bosatt eller verksam i Alingsås kommun. Endast en stipendiat kan utses varje år (enskild person). Kulturstipendiet utgår med totalt 5000 kr.

Ansökans och nomineringens innehåll

Både ansökan och nomineringen ska innehålla följande uppgifter:

  • Om ansökan/nomineringen avser kulturstipendiet eller kulturpriset.
  • Namn på enskild, grupp, organisation eller föreningar, födelseår, adress, e-postadress och telefonnummer.
  • Beskriva anknytning till Alingsås.
  • Beskrivning av och motivering till varför den enskilde, gruppen, organisationen eller föreningen ska motta priset eller stipendiet.

Ansökan/nominering skickas senast 31 mars 2022 till: kultur.utbildning@alingsas.se

Alingsås kommun