Publicerad 2022-02-25, kl 12:39

Kommunen följer utvecklingen i Ukraina

Alingsås kommun har idag beslutat att inrätta en liten stab som får till uppgift att följa utvecklingen av kriget i Ukraina och hur det kan påverka oss i Alingsås kommun.

Inriktningen är att kontinuitetsplanera, samverka med interna och externa aktörer och hålla en aktuell lägesbild för att därigenom vara redo för de olika scenarion som kan uppstå.

Alingsås kommun