Publicerad 2022-02-25, kl 10:30

Fotografering av fjärrvärmenätet

Natten mellan lördag och söndag flyger Alingsås energi över fjärrvärmenäten i Alingsås och Hemsjö. Under cirka en halvtimme kommer ett tvåmotorigt plan att flyga över området för att termofotografera nätet. Detta görs i förebyggande syfte, bland annat för att identifiera eventuella läckage

Alingsås kommun